Fundamentet i Gung Ho! Working Together er, at udviklingen af gruppen til en effektiv projekt- eller arbejdsgruppe sker i gruppen. Hele forløbet er koncentreret om, at gruppen skal arbejde sig til udvikling. Rammen sikrer, at tiden bruges på aktiviteter, som tilfører gruppen viden og færdigheder, som er af stor betydning for dens fremtidige virke.

Udviklingen sker i et forløb som starter med at få en fælles viden om gruppens ressourcer i form af evner, færdigheder og holdninger.

Dernæst skal gruppen opstille leveregler for gruppen. Levereglerne er gruppens grundlov og har til formål at beskrive hvilken adfærd gruppen ønsker skal præge arbejdet i gruppen. Levereglerne er fremkommet gennem dialog og afspejler de relationer og den viden om hinanden, som deltagerne besidder på nuværende tidspunkt. Gennem kvalitetssikring får gruppen en fornemmelse af, hvor holdbare levereglerne er i gruppens dagligdag.

Gruppen stilles overfor at skulle træffe beslutninger i dilemmasituationer, som direkte kan relateres til deres kommende, fælles hverdag. Efter at beslutningen er truffet fungerer instruktørerne som sparringspartnere på evaluering af processen og beslutningen og synliggør sammen med deltagerne styrker og svagheder i gruppens arbejdsproces.

Ud af forløbet kommer der en række informationer, som er væsentlige for projektgruppens udvikling til en effektiv projekt – eller arbejdsgruppe. For at sikre, at informationerne ikke går tabt, og for at sikre, at informationerne kan indgå gruppens videre arbejde, opbygges gruppens håndbog.